Liceum Ogólnokształcące – szkoła dla dorosłych

Szkoła dla dorosłych.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki to szkoła zaoczna lub wieczorowa – możesz więc nadal pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez radykalnych zmian w swoim życiu. Zajęcia odbywają się w weekendy w systemie zaocznym lub 3 razy w tygodniu w systemie wieczorowym

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, bądź też kończą je w roku zapisania się.  Chcą dalej się rozwijać się, zdobywać wiedzę oraz podwyższać swoje kwalifikacje.

Absolwenci  Zasadniczych Szkół Zawodowych naukę w Liceum rozpoczynają od III semestru i w ciągu dwóch lat zaliczają ewentualne różnice programowe pomiędzy Szkołą Zawodową a Liceum. Pozostali kandydaci rozpoczynają naukę od I semestru

Ukończenie Liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwa dojrzałości. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.
Zapoznaj się z naszą ofertą kursów językowych!

Call Now Button