Policealna szkoła BHP

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY PRACY

Technik BHP 

Oferta skierowana jest do  absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Nauka w szkole trwa 1,5 roku /3 semestry/ Po ukończeniu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu organizowanego przez OKE  potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

 

Ramowy program nauczania

K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Suma godzin w okresie nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości* 20 20
Łączna liczba godzin 20 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy prawa pracy 20 20 40
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30 70
3 Ergonomia w procesie pracy 25 20 45
4 Zagrożenia w środowisku pracy 30 40 70
5 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy 10 15 25
Łączna liczba godzin 85 110 55 250
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**
1 Ocena ryzyka zawodowego 30 20 30 80
2 Ustalenie przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 25 30 55
3 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 20 60 120
Łączna liczba godzin 70 65 120 255
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 505
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 525

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

 

Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Semestr I
Semestr II 2 80
Semestr III 2 80
Razem 4 160

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru

Call Now Button